گواهی نامه ها

شرکت شاسی ساز در سال 2013 موفق به تمدید گواهینامه مدیریت حفاظت ایمنی گردید.

شرکت شاسی ساز در سال 2013 موفق به تمدید گواهینامه مدریت استاندارد iso9001 گردید.

شرکت شاسی ساز در سال 2013 موفق به تمدید گواهینامه مدیریت سیستم یکپارچه در خصوص  عوامل زیست محیطی گردید.

شرکت شاسی  ساز ایران داره گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه iso14001  می باشد.

شرکت شاسی ساز ایران دارنده گواهی نامه سیستم مدیریت یکپارچه می باشد.

ISO 9001-2008  -2007، ISO 18001-2009، ISO TS 16949-2009

که بند 4 از الزامات تولید کنندگان قطعات خودرو می باشد و می تواند جایگزین بند اول باشد.

شرکت شاسی ساز ایران در سال 1393 موفق به دریافت تقدیرنامه دو ستاره تعالی منابع انسانی  از سازمان مطالعات و بهره وری منابع انسانی شده است

شرکت شاسی ساز ایران در سال 88 موفق به کسب تقدیر نامه 2 ستاره مدل تعالی سازمانی از سازمان مطالعات و بهره وری شد.

ششمین اجلاس روسای آیتِک در مورخ 92/4/5 در سالن همایش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار گردیده و شرکت شاسی ساز ایران موفق به دریافت نشان ملی نو آوری در مدیریت و نشان بین المللی کیفیت برتر محصولات از سوی اتحادیه اروپا گردید.