تماس با ما

ادرس شرکت : تهران- کیلومتر16 جاده قدیم کرج - جنب مرکز بهمن موتور

تلفن: 66282545 - 021      نمابر: 66282545-021

واحد بازرگانی :

تلفن:66282546 - 021  
نمابر: 66282546-021

کدپستی: 1387143381    صندوق پستی: 171-33565

پست الکترونیکی: info@shassisazco.com

نشانی سایت: www.shassisazco.com
فرم تماس