اخبار
دوشنبه 31 خرداد ماه 1395

شاسی ها در خودرو

اطلاعات در موردشاسی ها ی خودرو

ادامه مطلب
چهارشنبه 28 بهمن ماه 1394

شرکت شاسی سازی ایران آماده در یافت پیشنهادات و نقطه نظرات در زمینه تولید فریم و شاسی می باشد.

شرکت شاسی سازی ایران آماده در یافت پیشنهادات و نقطه نظرات در زمینه تولید فریم و شاسی می باشد

ادامه مطلب
چهارشنبه 30 دی ماه 1394

تقدیرنامه سه ستاره تعالی

شرکت شاسی ساز ایران نسبت به حرکت در مسیر تعالی اقدام نموده و برای دستیابی به تقدیرنامه سه ستاره تعالی منابع انسانی در سال 1394 برنامه ریزی نموده و هم اکنون نسبت به اجرایی نمودن این پروژه اقدام نموده است

ادامه مطلب